Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er et tilskud fra Skanderborg kommune på op til 1.000 kr. til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Fritidspasset kan bruges i Hørning Håndbold.

Hvem kan få et fritidspas?

Læs mere om regler for tildeling på Skanderborgs Kommunes hjemmeside

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Hørning Håndbold? 

Send dit barns navn, hold og fritidspasnummer til klubbens kassere på følgende mailadresse: kasserer@hoerninghaandbold.dk

Fritidspaskoden skal benyttes, når vi skal have refunderet kontingentet hos Skanderborg Kommune.