Børneattester

Hørning Håndbold indhenter naturligvis de lovpligtige børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. 

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester.