Nøgletal

543

Medlemer – fra tumle til senior

24

Turneringshold

100

Trænere/ledere

85

Senior spillere

22

Udvalgsmedlemmer

330

Børnespillere t/12 år

78

Ungdomsspillere 13-18 år

Bestyrelsen

Sponsorudvalget

Daniel Flyger

Turneringsansvarlige

Niklas Pallesen

Anni Frandsen

Sportsudvalget

Susanne Ørtenblad

Senior og ungdom

Nikolai Holm

Sportslige arrangementer

Mia Ørtenblad

Sportslige arrangementer

Tøjudvalget

Sarah Damsgaard

Henriette Damsgaard

Materialeansvarlig

Susanne Ørtenblad

PR udvalget

Anders Boldsen

Mia Amalie Bryldt

Forældreudvalget

Lene Wind

Mette Ingemann

Dommerbordet

Jørgen Holm

Daniel Tribler

Lasse Krak Jensen

Mikkel Le

Steen Thuesen

Kim Damsgaard

Klaus K. Pedersen

Motorikansvarlige

Susanne Ørtenblad

Cenia Ørtenblad

Den blå tråd

– tumlebold og minimix

Fælles

For Tumle- og Minimix-håndbold er der et stort fælles mål om at give børnene SUCCESoplevelser. Der er plads til alle, og fællesskabet er i fokus. Det kræver ingen særlige forudsætninger at starte,
og børnene bliver inviteret ind på en ØVEBANE, hvor det handler om at udvikle mod til at udvikle
nye færdigheder og troen på, at man kan.

Der er meget fokus på motorisk udvikling og på at have det sjovt. Der trænes ud fra devisen:
Proces frem for Resultat.

Det er vigtig for Hørning Håndbold, at der til alle hold er tilknyttet et trænerteam (voksne og unge
hjælpere), som er erfarne og engagerede i forhold til at give alle børn tilpasse udfordringer samt
en god oplevelse med håndbold.

Et centralt fokus er, at håndbold er en holdsport, hvor glæden og fællesskabet er vigtigt.

Tumlebold

For klubbens yngste medlemmer er der i høj grad fokus på glæde ved bevægelse i fællesskaber.
Omdrejningspunktet er udvikling gennem leg, og børnene vil møde høj grad af genkendelighed og
forudsigelighed. Den enkeltes motoriske udvikling prioriteres, og der arbejdes med kendskab og
tryghed med bold.

Forældrene deltager med barnet og er på denne måde med til at skabe tryghed for barnet i
forhold til oplevelsen ved at skulle være i hallen med en masse andre.

Børnene stifter bekendtskab med at skulle vente på tur, lytte efter en lille instruks mv.

Yngste minimix

Når man starter til minimix, starter den tidlige introduktion til håndboldspillet. Børnene stifter bekendtskab med de grundlæggende teknikker (3 skridt, drible, skud mv.) samt med håndboldbevægelser (med og uden bold samt individuelt og sammen) – stadig gennem masser af leg. Derudover er boldfortrolighed et centralt tema – bolden er så vidt muligt med i alle aktiviteter.

Det enkelte barn får mulighed for at prøve alle positioner på banen og man har muligheden for at deltage i stævner.

Der arbejdes i høj grad med genkendelighed, men samtidig arbejdes med tilpas udfordring for det enkelte barn.

Der arbejdes videre med den generelle adfærd i forhold til at kunne modtage beskeder, forstå instrukser, vente på tur mv.

Ældste minimix

For klubbens ældste minimixspillere er der fokus på en fortsat udvikling af boldfortrolighed samt det håndboldtekniske/taktiske. Der arbejdes individuelt med at øve sig i og udvikle evnen til at drible, finte, skyde og aflevere samt med en fortsat udvikling af håndboldbevægelser (bevægelser individuelt og i forhold til hinanden).

Succesoplevelser sikres for alle ved både at have fokus på redninger, den gode aflevering, flot forsvar, mål, opbakning, udvikling i driblekunst mv.

Udvikling af motoriske færdigheder er fortsat i fokus.

Alle har mulighed for at deltage i stævner, og i det sidste år som minimix introduceres spil på ”stor bane” for på den måde at sikre en mere skånsom overgang til tilværelsen som U10-spiller. Det enkelte barn spiller alle positioner.

Fortsat fokus på at øve sig i at lytte, vente på tur, samarbejde, et ordentligt sprog mv.

Det tilstræbes at sikre det enkelte barn en tilpas håndboldmæssig udfordring i fællesskabet.

Den blå tråd

– ungdom og senior

 • Fokus på individuel træning fremover kollektive træning/ aftaler.
 • Holde øje med udviklingen på de yngre årgange – Inviter spillere med til træningen
 • Mulighed for at trække spillere op på oven liggende årgang så de udvikler sig individuelt. Beslutning om dette tages imellem træner og sportsudvalget

U9

 • Basistræning – kaste/gribe
 • Stifte bekendtskab med fintespillet
 • At kunne modtage og aflevere bolden i bevægelse
 • Arbejde med offensivt forsvar
 • Fokus på individuel træning
 • Kunne spille forskellige pladser, ingen pladsspecifik træning.
 • Glæden ved spillet.
 • Kropsstamme træning som styrketræning

U11

 • Stifte bekendtskab med to forskellige forsvarer (Offensivt vs defensivt)
 • Vurderingsspil – Spilforståelse
 • Tempo håndbold
 • Fokus på kontrafasen
 • Kropsstamme træning som styrketræning
 • Målmandstræning
 • Skadesforebyggende træning

U13

 • Pladsspecifik træning
 • Styrketræning - teknik
 • En forståelse for spillet i angrebszonerne.

U15

 • Fremelske glæden ved spillet og spillerens lyst
 • Selvtænkende spillere – Medansvar og medindflydelse til spillerne
 • Forståelse for hvad en god træningskultur betyder
 • Styrketræning – Individuelt adapteret

U17

 • Klargøre spillerne til senior niveau
 • Fokus på fysikkens vigtighed
 • Individuel udviklingsplan for spilleren

Senior

 • Indgå i klubbens kultur og være med til at være et forbillede for ungdomsspillerne